אשתך, כגפן פורייה בירכתי ביתך; בניך, כשתילי זיתים סביב לשולחנך.

- ספר תהילים
{ פרק קכ"ח, פסוק ג' }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©