ספק אינו מצב נעים, אך וודאות הינה אבסורד.

- וולטיר

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©