כשקיבלתי זוג נעלי טניס חדשות, השתנה מיד המבט שלי על החיים. הייתי אדם חדש, גא להתהלך שוב על פני האדמה והודיתי לאלוהים בתפילותיי על שעזר לי להשיג זוג חדש של נעליי טניס.

- ריצ'רד בראוטיגן
{ מתוך הספר "כדי שהרוח לא תישא זאת לכל עבר" }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©