אנחנו, בהתנהגותנו, מעצבים את ההתנהגות של האחרים כלפינו.

- דן חלוץ

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©