השלטון חייב לפעול באופן המבטא ערכים של שוויון והגינות.

- יצחק זמיר

7.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©