אינטליגנציה תוך אישית היא יכולתו של אדם ליצור מודל מדויק ואמיתי שלו עצמו, ולהשתמש במודל זה בחיים בצורה יעילה.

- הווארד גרנר
{ מתוך הספר "אינטליגנציות מרובות" }

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©