התקשורת רומסת בכל כיוון אפשרי את הגבולות הברורים של ההגינות והנימוס. רכילות היא איננה עוד מנת חלקם של העצלים והאכזריים, אלא נעשתה סחורה אשר רודפים אחריה בחריצות ובחוצפה גם יחד.

- סמואל וורן ולואיס דמביץ ברנדייס
{ מתוך החיבור "הזכות לפרטיות" (1890) }

9.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©