אנו חייבים להאמין בחופש הבחירה. אין לנו ברירה.

- יצחק בשביס-זינגר

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©