אני מן פרנואיד במהופך - אני חושד באנשים שהם זוממים לעשות אותי מאושר.

- ג'. ד. סלינג'ר
{ מתוך הספר "הגביהו את קורת הגג, נגרים" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©