פשוט, הוא הגה בה תמיד. מה שהיה רוצה זה הרי לכתוב לה מכתב להצדיק את עצמו. "אבל דבר זה קשה," אמר. "זה זמן רב שאני הוגה בכך. כל זמן שאהבנו זה את זה, הבינונו זה את זה בלי מלים. אבל לא לעולם אוהבים. בשעה מסוימת היה עלי למצוא את המלים שהיו עוצרות בה, אולם לא עלה בידי."

- אלבר קאמי
{ מתוך הספר "הדבר" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©