ואפילו אם נפתו כמה מאתנו לחיות את העתיד, הנה עד מהרה היו מושכים ידם מכך - מכל מקום במידה שהיה הדבר בידם - כיוון שחשו בפצעים אשר יפצע הדמיון, בסופו של דבר, את אלה השמים בו אמונתם.

- אלבר קאמי
{ מתוך הספר "הדבר" }

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©