אני לכשעצמי נתחלחלתי מיד בשל התחושה החדשה, הייתי מוכן לנשק לאלתר את רגלי אבי כדי שימחנה במחילתו. ואולם אי-אתה יכול למחות במחילה דבר שבמהות, וזאת חש ויודע כל ילד בלא פחות עמקות מכל חכם.

- הרמן הסה
{ מתוך הספר "דמיאן", מפי הדמות 'אמיל סינקלייר' }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©