רוצח סדרתי, אנס סדרתי - סוף סוף מתחילים לעבוד באופן מסודר במדינה הזאת.

- שי גולדשטיין

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©