במצב של שלום איש מלחמה יתקיף את עצמו.

- פרידריך ניטשה
{ מתוך הספר "מעבר לטוב ולרוע" }

9.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©