יש חוקים לכל דבר, גם אם איש לא כתב אותם ,גם אם איש לא מגדיר את זה כמשחק. ואם אתה רוצה שדברים יסתדרו, כדאי להכיר את החוקים ולהפר אותם רק אם אתה משחק משחק אחר, ואתה פועל על פי החוקים ההם.

- אורסון סקוט קארד
{ מתוך הספר "אנדר בגלות", מפי הדמות 'אנדר וויגין' }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©