הגיל הוא גנב נורא. בדיוק כשאתה מתחיל לתפוס את החיים, הוא שומט את הקרקע מתחתיך ומכופף אותך. הוא מכאיב לך ומערפל את מחשבתך וגורם לסרטן להתפשט חרישית בגופה של זוגתך.

- שרה גרואן
{ מתוך הספר "מים לפילים" }

- -
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©