אהבה לאישה אחת זו ברבריות, משום שזה נעשה על חשבון הנשים האחרות.

- פרידריך ניטשה
{ מתוך הספר "מעבר לטוב ולרוע" }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©