כשנכנעים פעם אחת, הרי זאת אומרת שיש להיכנע תמיד.

- ז'ול ורן
{ מתוך הספר "געש הזהב" ,מפי הדמות 'סמי סקים' }

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©