התכונות המושכות אשה לגבר, הן אלה שנעלמות כמה שנים מאוחר יותר.

8.4
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©