רבים הם הגברים הצוברים כסף עבור בעליהן העתידיים של נשותיהם.

- רבי שלמה אבן גבירול

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©