גם השקרנים מיטבים לדעת שהאמת והבדיה אינן עומדות זו מול זו. שכנות טובות הן, המתעניינות זו בשלומה של זו ומשאילות זו לזו דברים נחוצים.

- מאיר שלו
{ מתוך הספר "כימים אחדים", מפי הדמות 'זיידה' }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©