גם אם אלך בגיא צלמוות, לא אירע רע, כי הסיפור שלי עימדי.

- דוד גרוסמן
{ מתוך הספר "אישה בורחת מבשורה", מפי הדמות 'אברם' }

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©