יהיה קשה לתאר את יחסה כלפי יתר הבריאה, אבל אפשר להתחיל במילים "רשעות צמאת דם" ולהמשיך משם.

- טרי פראצ'ט
{ מתוך הספר "מעשי קסמים" }

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©