כל לילה, וכל שחר,
נולדים אחדים אל צער.
כל שחר, וכל לילה,
אחדים נולדים אל עונג מופלא.
אחדים נולדים אל עונג מופלא.
אחדים נולדים אל אינסוף של לילה.

- ויליאם בלייק
{ מתוך השיר "אותות של תמימות" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©