כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

- תלמוד בבלי, סדר מועד, מסכת מגילה
{ רבי אלעזר בשם רבי חנינא, דף טו, ע"א }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©