האש נתפסת כגוף חי. היא מתנועעת ללא הרף, משנה צורה וצבע, אוכלת, משמיעה רעשים ומחממת. אדם יכול לברוא אותה או לחנוק אותה, לנשוף בה ולהחיות אותה, או לנשוף עליה ולכבות אותה. האש היא הדבר היחידי בעולם שאדם יכול להמית אותו ולשוב ולהחיות אותו.

- א. ב. יהושע
{ מתוך הספר "אש ידידותית" }

8.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©