בשני דברים עיקריים נבדלת תודעת האדם מזו של החיות: בידיעת האש ובידיעת המוות. יש קשר בין שתי הידיעות, האחת מולידה את האחרת. האש עשתה את האדם ליצור השולט בעולם, אך גם לאנוש אומלל היודע כי מותו בלתי נמנע.

- א. ב. יהושע
{ מתוך הספר "אש ידידותית" }

7.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©