רוב מה שהאדם בורא או יוצר תלוי באש, ורוב ההרס וההשמדה קשורים באש. האש היא ידידה שמביאה חיים, מחטאת ומטהרת, וגם אויב מפחיד. אולי בידיעת האש טמון גם המפתח לידיעת המוות.

- א. ב. יהושע
{ מתוך הספר "אש ידידותית" }

8.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©