לשאת אישה, להקים משפחה, להסכין עם כל הילדים שעשויים לבוא, לקיימם בעולם הלא-בטוח הזה ואף להנחותם קצת – זה ההישג העליון, כך אני סבור, שאדם יכול להשיג בכלל.

- פרנץ קפקא
{ מתוך החיבור "מכתב לאב" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©