נדמה לי שביחסי בעל ואשה אתה נידון להתוודע אל כל קשת התחושות האפשרית שבין כל שני בני-אדם שבעולם.

- דוד גרוסמן
{ מתוך הספר "עיין ערך: אהבה" }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©