אם לימדת את עצמך אכזריות, סבורני שיקשה עליך מאוד לגמול עצמך הימנה. כשם שלו למדת אי פעם לשחות בנהר, שוב אינך שוכח התורה הזאת לעולם, כך סיפרו לי אלה שירדו לנהר.

- דוד גרוסמן
{ מתוך הספר "עיין ערך: אהבה", מפי הדמות 'אנשל וסרמן' }

7.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©