הכסילים מדברים, מוגי הלב שותקים והחכמים מקשיבים.

- מאיר שלו
{ מתוך הספר "יונה ונער" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©