בדרגה הגבוהה ביותר בין כל האמנויות עומדת המוסיקה, ולא עוד, אלא שהיא תופסת עמדה מיוחדת לגבי כולן. משמעותה היא לאין ערוך עמוקה יותר ורצינית יותר מאשר זו של האמנויות האחרות, כי היא מתייחסת אל המהות הפנימית ביותר של העולם ושל עצמותנו. בעוד שמטרת כל שאר האמנויות היא לחקות את האידאות, המוסיקה היא התגלמותה הלא אמצעית של הרצון - ראשית המטאפיסי עצמו.

- שמואל הוגו ברגמן
{ מתוך הספר "תולדות הפילוסופיה החדשה" }

7.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©