אין טעם להרוג את המתחרה. ככה הוא לא ידע שהפסיד, וכדי להיות מנצח אמיתי, אתה צריך שיהיה לך מתחרה שהובס ושיודע את זה. אין חדוות ניצחון כלפי גופה, אבל יריב מובס, אשר יישאר מובס בכל יום של שארית חייו האומללים וההרוסים, הוא משהו שנוצרים לנצח.

- טרי פראצ'ט
{ מתוך הספר "מכשפות בחוץ-לארץ" }

8.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©