מדינה שתשכח את חייליה, סופה שחייליה ישכחו אותה.

- שאול מופז

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©