כיום אני לובש את בדידותי כלבוש מעיל חם, והוא מונח על כתפי כידיה המנחמות של אחות, ויכול אני לכפתרו, למגן מפני הרוח המצליפה. אבל אז עדיין היתה לי הבדידות כשריון קשקשים הפוצע את גופי כאילו ביקש לקרוע את עורי רצועות רצועות.

- אביגדור דגן
{ מתוך הספר "בינת השכוי" }

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©