אנשים משכילים אנו, בני אדם מודרנים, מבקשי חופש לנו ולכל באי עולם, ולמעשה גרועים אנו מכל מחזיקי נושנות.

- שמואל יוסף עגנון
{ מתוך הסיפור הקצר "הרופא וגרושתו" }

9.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©