כל זה ניתן לי, נדמה היה שהוא אומר. גופי, פני, גובהי, כוחי. לא ביקשתי זאת, לא עשיתי זאת, לא בניתי זאת, לא נלחמתי עבור זה. זוהי מתת, שאני מודה עליה מדי יום ברחצי ובסרקי את שערי מתת שאינני מנצל לרעה או שב להרהר בה במהלך יומי. אינני גאה בה, ואינני מצטנע בגללה. אין היא גורמת לי להיות מתנשא או ריקני, אך אין היא גורמת לי להעמיד פני עניו או צנוע. אני יודע מה אני, נראה שאמר אלכסנדר עם כל תנועה של גופו.

- פאולינה סימונס
{ מתוך הספר "פרש הברונזה" }

9.5
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©