החינוך החדש "מעצב" ותו לא. החינוך הישן טיפל בתלמידיו כמו שציפורים בוגרות מטפלות בציפורים צעירות כאשר הן מלמדות אותן לעוף; טיפולו של החינוך החדש דומה יותר לטיפולו של הלולן בעופות הצעירים, שאינם יודעים דבר וחצי דבר על מטרותיו. ובקיצור, החינוך הישן היה סוג של הורשה - בני האדם העבירו לבני אדם אחרים את תמצית האנושיות; החינוך החדש אינו אלא תעמולה.

- ק. ס. לואיס
{ מתוך הספר "ביטול האדם" }

8.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©