יחסי-התלות האלקטרוניים החדשים בוראים מחדש עולם בדמות כפר גלובלי.

- מרשל מקלוהן
{ מתוך הספר "גלקסיית גוטנברג" }

9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©