בתחום הפוליטי קשה לנתק את הקשר בין הדעה לבין מי שמביע אותה.

- אהרון ברק

9.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©