גלגל ומזלות במעמדם,
נטו במהלכם למולדתי;
לו יהיו נרות סחורתי,
לא יאסף שמש עדי מותי;
איגע להצליח ולא אוכל,
כי עיותוני כובבי שמי;
לו אהיה סוחר בתכריכין,
לא יגועון אישים כל ימי.

- רבי אברהם אבן עזרא

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©