חייו של כל אדם הם מסע אל עצמו, ניסיון למצוא דרך, רמז למשעול. מעולם לא היה האדם שלם עם עצמו בתכלית השלמות, אף-על-פי-כן כל אחד שואף לכך.

- הרמן הסה

9.7
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©