הן לא רציתי אלא לנסות ולחיות את אשר ביקש לצאת תוכי מאליו. מדוע היה הדבר קשה כל כך?

- הרמן הסה
{ מתוך הספר "דמיאן" }

8.3
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©