אין לך שום ניצחון של הצדק על הרשע, אשר ניתן לנושאי דגלו ללא רצח, מרמה ופשרות, כלומר: גם למען הצדק נאלצו הבריות להכתים את ידיהם באמצעים הרחוקים מאוד מאתיקה.

- זאב ז'בוטינסקי

8.6
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©