עם שנתחנך בבית עבדים דור אחר דור, אינו יכול לעקור מלבו בבת אחת רשמי החינוך הזה ולהיות בן חורין אמיתי, אף אם כבר הוסרו הכבלים מעל ידיו.

- אחד העם

10
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©