דעתו של אדם מתיישבת עליו כשהוא עושה את אונסו - רצון.

- זאב ז'בוטינסקי

8.2
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©