המדינה כשלעצמה אינה המטרה, היא האמצעי למטרה - מטרת הציונות.

- דוד בן-גוריון

7.9
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©