חכמת אינדיאני אינה נעוצה בקצה המוקסין, כי אם בכבוד מורשתו.

- פתגם אינדיאני

8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©