אין נפקא מינה בין טובת הנאה כספית אישית לבין טובת הנאה לגוף פוליטי בתור שכזה.

- מנחם אלון

6.8
 
  
"בין המרכאות" - כל הזכויות שמורות ©